Skuteczne pozycjonowanie stron

Dzięki naszym działaniom skutecznie i bezpiecznie wypozycjonujemy Twoją stronę internetową.

SOCIAL MEDIA

Poprowadzimy twoje konta w social media (facebook, twitter, G+ itp.), zdobędziemy nowych fanów co przełoży się na nowych klientów dla Ciebie.

PRAWIE NIKT NIE ODWIEDZA TWOJEJ STRONY?

Kompleksowo zajmiemy się promocją Twojej strony w Internecie (pozycjonowanie, google adwords, remarketing, social media, marketing szeptany itp.)

POTRZEBUJESZ STRONY INTERNETOWEJ?

Dobrze trafiłeś! W naszej ofercie znajdziesz proste strony internetowe, serwisy z CMSem a nawet rozbudowane sklepy!

Google Adwords, linki sponsorowane, remarketing

Zwiększ liczbę swoich klientów poprzez skuteczną reklamę w Google Adwords.

DAJ SIĘ POZNAĆ!

Oferujemy Ci marketing szeptany, który sprawi, że wszyscy będą mówić tylko o Twojej firmie!

O NAS

O nas - eMarketingnet.pl

eMarketingNet.pl sp. z o.o. to firma z wieloletnim do?wiadczeniem w szerokopoj?tym Marketingu Internetowym. Obs?ugujemy wielu klientów, pocz?wszy od ma?ych i ?rednich firm, poprzez sklepy internetowe sko?czywszy na du?ych portalach internetowych. Wypozycjonowali?my wiele stron www z ró?nych bran?. Je?li wci?? si? zastanawiasz czy powierzy? nam los swojej firmy, zapraszamy Ci? do przejrzenia referencji

Zespó? naszych webdeveloperów i grafików wci?? si? rozwija, tworz?c coraz lepsze i ?adniejsze serwisy. Przyk?ady ich twórczej pracy mo?esz obejrze? w naszym portfolio.

Je?li nie wiesz, czego dok?adnie potrzebujesz, sprawd? nasze us?ugi lub skontaktuj si? z nami mailowo, telefoniczne lub przez czat. Mo?esz równie? odwiedzi? nasze biuro.
Zapraszamy Ci? do kontaktu ju? dzi?!

Skutecznie wypromujemy Twoj? stron? w sieci!

OFERTA

Pozycjonowanie

Pozycjonowanie stron internetowych polega na polepszeniu wyników wyszukiwania danej strony w przegl?darkach. Oferujemy pozycjonowanie konkretnych s?ów kluczowych pod k?tem wyszukiwarek takich jak Google, Yahoo! czy Bing. Je?li chcesz aby Twoja strona pokazywa?a si? w pierwszych 10 wynikach wyszukiwania, zle? nam wypozycjonowanie twojej witryny.

Skontaktuj si? z nami i zwi?ksz liczb? odwiedzin na swojej stronie!

Strony www

Tworzymy zarówno strony internetowe wraz z CMS (system zarz?dzania tre?ci?) tak, ?eby klient mia? mo?liwo?? prostej edycji strony, jak i proste landingpage i wizytówki firm. W naszej ofercie znajdziesz równie? sklepy internetowe. Nasze produkty spe?niaj? wszystkie normy programowania i projektowania graficznego. Strona internetowa jest najlepsz? wizytówk? firmy, zadbamy o to aby? ?wietnie si? prezentowa?! Projektujemy strony, które s? responsywne (przystosowane do urz?dze? mobilnych).

Gotowy na now? stron?? Napisz lub zadzwo?!

Social media

Pewnie nie raz s?ysza?e?, ?e ?yjemy w dobie internetu i facebooka. Zarz?dzanie profilami spo?eczno?ciowymi nie jest ?atwym zadaniem. Powierz je specjalistom. Zajmiemy si? twoim Facebookiem, Twitterem, Google+, Youtubem, Instagramem i innymi portalami. Ci?g?y ruch w serwisach spo?eczno?ciowych przyciesie twojej firmie zwi?kszenie liczby odwiedzin i ci?g?e zainteresowanie klientów.

Social media to nasza pasja, przetestuj nas!

Linki sponsorowane

Linki sponsorowane i adwordsy s? idealnym rozwi?zaniem dla nowych firm, którym ci??ko jest wybi? si? na rynku. W znacznym stopniu zwi?kszaj? one ruch sieciowy na stronie, a przede wszystkim pozwalaj? potencjalnym klientom odkry? Twoj? firm?.

Wypromujmy razem Twoj? firm?! Zapraszamy do kontaktu.

Remarketing

Je?eli czas pobytu u?ytkowników na twojej stronie jest krótki, albo dzia?asz w bran?y o du?ej konkurencji, polecamy Ci nasz remarketing. Dzi?ki niemu u?ytkownicy odwiedzaj?cy Twoj? stron? nie b?d? mogli o niej zapomnie?. Wsz?dzie gdzie si? udadz? zobacz? reklam? twojej firmy. Dzi?ki temu b?d? zawsze informowani o nowo?ciach na stronie.

Zwi?ksz liczb? klientów razem z nami ju? dzi?!

Marketing szeptany

Najbardziej ufamy markom poleconym nam przez znajomych. Im wi?cej mówi? o Twojej firmie, tym wi?cej masz klientów. Oferujemy Ci marketing szeptany, dzi?ki niemu dotrzesz do wi?kszej liczby potencjalnych klientów, a twoja strona b?dzie udost?pniana przez rzesze internautów.

Spraw aby o Twojej firmie by?o g?o?no! Zacznij od kontaktu z nami.

Najnowsze realizacje.

Co nas wyró?nia

Kompleksowa obs?uga
Dzi?ki kompleksowym podej?ciu do promocji, Wasza strona internetowa b?dzie widoczna w wielu miejscach w Internecie.
Profesjonalne doradztwo
Na ka?dym etapie wspó?pracy doradzamy najlepsze rozwi?zania (optymalizacja, dobór s?ów kluczowych, ró?ne kana?y promocji).
Dogodne formy rozlicze?
Istnieje mo?liwo?? rozliczania si? za wykonane prace jak i za osi?gni?cie efektów.

Referencje

Marta Kicza
Jestem bardzo zadowolona z usług firmy eMarketingNet.pl
To na prawdę rzetelna firma, polecam!
Marta Kicza
Jan Kowalski
Dzięki tej firmie moja strona internetowa ma 2000 odwiedzin dziennie! Cieszę się, że się do nich zgłosiłem 🙂
Jan Kowalski